Servo-gestuurde magneetventielen

Elektromagnetische ventielen van dit type vereisen een drukverschil tussen de ventielinlaat en de ventieluitlaat om te kunnen openen.

De minimaal vereiste druk wordt aangegeven als de minimumdruk in het technische gegevensblad. In dit geval vervult de magneetaandrijving slechts een sturende regelfunctie waardoor het belangrijkste afdichtingselement (membraan of zuiger) wordt ontlast. De mediumdruk of het bestaande drukverschil tilt het afdichtingselement op.

Met dit type regeling kunnen kleine solenoïden worden gebruikt om hoge drukken met grote nominale diameters te regelen.

Alle servogestuurde magneetventielen: https://buschjostventile.de/nl/products?tagId=1&kindId=7