Top 100
Themengebiet auswählen

Knijp ventielen

De zeer elastische slanghuls die in het ventielhuis is verankerd, is omgeven door de zogenaamde regelruimte. Als deze ruimte onder druk staat met perslucht,

  1. de aanvankelijk ronde slangtule vervormt,
  2. wordt ovaal
  3. en vouwt dan plat in een vooraf bepaalde positie.

Het knijpventiel is nu gesloten zolang de controledruk aanhoudt. Bij het ontluchten van de regelkamer opent de slangtule zich weer tot de ronde, volle doorsnede door zijn eigen herstelkracht en met behulp van de mediumdruk. Bij een regeldruk die ca. 1,5 - 2,5 bar (afhankelijk van de nominale grootte) hoger is dan de mediumdruk, sluit het knijpventiel gasvormige, vloeibare, pasteuze of poedervormige media goed af. Vaste stoffen worden ingesloten door de zeer elastische slangtule. Gasdichte afsluiting is echter niet gegarandeerd als het stromingsmedium voornamelijk uit grove deeltjes bestaat.

Als regelmedium kan lucht, water of olie worden gebruikt.
Type 75 is geschikt als 3/2-weg regelklep.

De knijpventielen zijn hoogwaardige producten van de fabrikant Ho-Matic AG "Made in Switzerland" en kunnen bij ons of rechtstreeks bij de fabrikant worden aangevraagd.

e-mail: