Top 100

Alle kleppen

Filter %s
%s Produkte

Filter %s

Serie Type controle Druk Connecties Huisvestingsmaterialen Categorie
037-000325_A3706-..04-T242TH.png A3701-A3706/0504 TH 2/2-weg, positief gestuurd 0 - 40 bar DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN15 EN-GP240GH Gegoten staal magnetische klep
037-000840_A3706-0804-T352TH.png A3701-A3706/0804 TH 2/2-weg, positief gestuurd 0 - 40 bar DN20, DN25, DN15, DN32, DN40, DN50 AISI 316 Ti - 1.4571(81) magnetische klep
A5403 DN25 servogesteuert A5402-A5406/0404 TH 2/2-weg, servogestuurd 0.5 - 16 bar DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN15 EN-GJL250 Grijs gietijzer magnetische klep
A5403 DN25 servogesteuert A5401-A5406/0504 TH 2/2-weg, servogestuurd 0.5 - 40 bar DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50 EN-GP240GH Gegoten staal magnetische klep
A5406 DN50 PN40 Edelstahl A5401-A5406/0804 TH 2/2-weg, servogestuurd 0.5 - 40 bar DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50 AISI 316 Ti - 1.4571(81) magnetische klep
051-000186_C5121-23-1004-T012TH.png C5121-C5128/1004 TH 2/2-weg, servogestuurd 0.5 - 40 bar G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, G5/4, G6/4, G2 CW617N Messing magnetische klep
051-000186_C5121-23-0804-T012TH.png C5121-C5128/0804 TH 2/2-weg, servogestuurd 0.5 - 40 bar G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, G5/4, G6/4, G2 AISI 316 Ti - 1.4571(81) magnetische klep
Type 25 - DN80 GG25 16bar A2507/0404-TH - A2511/0404-TH 2/2-weg, servogestuurd 1 - 16 bar DN65, DN80, DN100 EN-GJL250 Grijs gietijzer magnetische klep
Type 25 - DN50 GS-C25 40bar A2507/0504-TH - A2511/0504-TH 2/2-weg, servogestuurd 1 - 25 bar DN65, DN80, DN100 EN-GP240GH Gegoten staal magnetische klep
024-002339_E2408-..04-T242TH.png E2407-E2411 TH/EL 2/2-weg, positief gestuurd 0 - 40 bar DN65, DN100, DN80, DN125, DN150 EN-GP240GH Gegoten staal EN-JS1025 sferoïdaal grafietijzer magnetische klep
024-006626_F2409-0802--278.png E2407-E2409/0804 TH/EL 2/2-weg, positief gestuurd 0 - 40 bar DN100, DN80, DN65 AISI 316 Ti - 1.4571(81) magnetische klep
G1/4 - G1/2 PN40 Edelstahl R802 +180°C A3521-A3525/0804 TH 2/2-weg, positief gestuurd 0 - 40 bar G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1 AISI 316 Ti - 1.4571(81) magnetische klep
035-001365-A3523-0804-T322-DT0000.png A3521-B3528/0804 DT 2/2-weg, positief gestuurd 0 - 40 bar G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, G5/4, G6/4, G2 AISI 316 Ti - 1.4571(81) magnetische klep
052-005620_A5244-1004-T012.png A5241-A5246/10-TH 2/2-weg, direct gestuurt 0 - 40 bar G1/4 CW617N Messing magnetische klep
G5/4 - G2 40bar PN40 Messing T272 +200°C B3526-A3528/1004 TH 2/2-weg, positief gestuurd 0 - 40 bar G5/4, G6/4, G2 CW617N Messing magnetische klep
G5/4 - G2 40bar PN40 Edelstahl T272 +200°C B3526-A3528/0804 TH 2/2-weg, positief gestuurd 0 - 40 bar G5/4, G6/4, G2 AISI 316 Ti - 1.4571(81) magnetische klep
Dampfventil +200°C Messing/Rotguss, mit sep. Schaltelektr. 230VAC A3521-A3525/1004 EL 2/2-weg, positief gestuurd 0 - 40 bar G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1 CW617N Messing magnetische klep
037-000325_A3706-..04-T242TH.png A3701-06/0504 EL 2/2-weg, positief gestuurd 0 - 40 bar DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50 EN-GP240GH Gegoten staal magnetische klep
A3525/0804/T322-EL A3521-A3525/0804-EL 2/2-weg, positief gestuurd 0 - 40 bar G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1 AISI 316 Ti - 1.4571(81) magnetische klep
035-001365-A3523-1004-T322-DT0000.png A3521-A3528/1015 DT 2/2-weg, positief gestuurd 0 - 40 bar G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, G5/4, G6/4, G2 CW617N Messing magnetische klep
035-001365-A3523-0804-T322-DT0000.png A3521-A3528/0815 DT 2/2-weg, positief gestuurd 0 - 40 bar G3/4, G1, G5/4, G6/4, G2, G1/4, G3/8, G1/2 AISI 316 Ti - 1.4571(81) magnetische klep
035-001365-A3523-1004-T322-DT0000.png 2/164-G +300°C Ms 2/2-weg, positief gestuurd 0 - 40 bar G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, G5/4, G6/4, G2 CW617N Messing magnetische klep
2-164-03-0500-T242-DT0000.png A3701/0515 DT - A3706/0815 DT 2/2-weg, positief gestuurd 0 - 40 bar DN15, DN20, DN25, DN50, DN32, DN40 AISI 316 Ti - 1.4571(81) EN-GP240GH Gegoten staal magnetische klep
052-005620_A5257-0604-012.png A5241-A5246/06-TH 2/2-weg, direct gestuurt 0 - 40 bar G1/4 AISI 304 - 1.4301 magnetische klep
2-164-03-0500-T242-DT0000.png 2/164-FL +300°C GS 2/2-weg, positief gestuurd 0 - 40 bar DN20, DN25, DN32, DN40, DN50 EN-GP240GH Gegoten staal magnetische klep
035-001365-A3523-0804-T322-DT0000.png 2/164-G +300°C VA 2/2-weg, positief gestuurd 0 - 40 bar G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, G5/4, G6/4, G2 AISI 316 Ti - 1.4571(81) magnetische klep
2-164-03-0800-T242-DT0000.png 2/164-FL +300°C VA 2/2-weg, positief gestuurd 0 - 40 bar DN20, DN25, DN32, DN40, DN50 AISI 316 Ti - 1.4571(81) magnetische klep
G1/4 - G1/2 PN40 Messing/Rotguss R802 +180°C A3521-A3525/1004 TH 2/2-weg, positief gestuurd 0 - 40 bar G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1 CW617N Messing magnetische klep
037-000325_A3706-..04-T242TH.png B3702-A3706/0404 TH 2/2-weg, positief gestuurd 0 - 16 bar DN20, DN25, DN32, DN40, DN50 EN-GJL250 Grijs gietijzer magnetische klep
024-002339_E2408-..04-T242TH.png E2407-E2409/0404 TH 2/2-weg, positief gestuurd 0 - 16 bar DN65, DN80, DN100 EN-GJL250 Grijs gietijzer magnetische klep
2-164-03-0500-T242-DT0000.png A3701-A3706/0504 DT 2/2-weg, positief gestuurd 0 - 40 bar DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50 AISI 316 Ti - 1.4571(81) EN-GP240GH Gegoten staal magnetische klep
046-000680_B4668-23-0804-T802.png B4648/0804-TH - B4668/0804-TH 2/2-weg, servogestuurd 1 - 65 bar G1/4, G3/8, G1/2 AISI 316 Ti - 1.4571(81) magnetische klep
035-001365-A3523-1004-T322-DT0000.png A3521-A3528/1004 DT 2/2-weg, positief gestuurd 0 - 40 bar G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, G5/4, G6/4, G2 CW617N Messing magnetische klep